Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT


Anunturi

INDICATORI

 

A. Indicatori de realizare imediată (output)

 1Numărul unităților școlare sprijinite 1300
 2Numărul de studii previzionale privind nevoile de formare profesională la nivel regional și județean - realizate în sprijinul planificării strategice a ofertei de pregătire prin IPT
 1
 3Numărul Planurilor de Acțiune în Învățământul profesional și tehnic (PLAI) actualizate pe baza studiului previzional actualizat, recomandărilor PRAI și a concluziilor din rapoartele de monitorizare a implementării PLAI  42
 4Numărul Planurilor de Acțiune ale Școlilor (PAS) monitorizate
 1300
 5Numărul metodologiilor revizuite pentru actualizarea PLAI
 1
 6Numărul metodologiilor revizuite pentru monitorizarea PAS
 1

 

B. Indicatori de rezultat (result)

 1Ponderea (%) PLAI aprobate în Consiliile de administrație ale ISJ, în urma validării metodologice, consultării publice și adoptării în CLDPS
100
 2Numărul proiectelor de planuri de școlarizare pentru anul școlar 2012-2013 la nivel județean/al municipiului București realizate în concordanță cu recomandările PLAI avizate de CLDPS și aprobate de ISJ
 42
 3Numărul școlilor sprijinite pentru actualizarea PAS prin furnizarea PLAI actualizat, a studiului previzional și a concluziilor rezultate din monitorizarea PAS
 1300