Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

ue mmuncii fse fse oipostru CNDIPT
UE MMuncii FSE IS OI CNDIPT


Anunturi

Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare PROFESIONALĂ INIŢIALĂ DE CALITATE”
Titlu proiect: „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”
Cod contract: POSDRU/55/1.1/S/37932 Beneficiar: Centru Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
Parteneri:
     ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa
     Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
     Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general

Creșterea relevanței ofertei de formare profesională inițială prin învățământul profesional și tehnic preuniveritar (IPT) în raport cu nevoile pieței muncii și cerințele de dezvoltare economică și socială, din perspectiva societății bazate pe cunoaștere, prin îmbunătățirea documentelor de planificare strategică în IPT la nivel judetean și local.

Obiective specifice

1. Creșterea relevanței Planurilor Locale de Acțiune în Învățământul profesional și tehnic (PLAI) în raport cu nevoile de educație și formare profesională previzionate la nivel regional și județean

2. Creșterea coerenței între nivelurile regional şi județean de planificare strategică printr-o mai bună integrare în PLAI a priorităților stabilite la nivel regional (PRAI) și a recomandărilor rezultate din monitorizarea progresului în implementarea PLAI

3. Creșterea coerenței între nivelurile județean și local de planificare strategică prin monitorizarea de către CLDPS a Planurilor de Acțiune ale Școlilor (PAS)

4. Creșterea comparabilității între Planurile Locale de Acțiune în Învățământul profesional și tehnic (PLAI) prin adoptarea unor abordări comune facilitate de schimburile de experienăț transnaționale (vizite de studii în țări ale UE) și schimburile de experiență interjudețene (activitățile de Peer learning între CLDPS)

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

Directorii unităților de învățământ profesional și tehnic